„Od zera do Master Shootera”

Szkolenia  TARGETS CREATORS przeznaczone są dla osób,które chcą rozwijać swoje

umiejętności strzeleckie w sposób profesjonalny.   

KONCEPCJA SZKOLENIA

Kształcimy tzw. świadomych i kompleksowych strzelców potrafiących używać broń w realnych warunkach i sytuacjach w kontekście rozwijania świadomości współczesnych zagrożeń. W pierwszym etapie w oparciu o fundamenty budujemy bazę strzelecką, następnie rozbudowujemy wachlarz umiejętności w różnych warunkach, finalnie implementujemy wszystko do strzelectwa użytecznego/taktycznego – tak tworzymy „Profesjonalistę”.

Kursy prowadzone są w oparciu o system strzelecki tarcz i celi Targets Creators opisany dokładnie w zakładce tarcze

SYSTEM SZKOLENIA

Nasze kursy realizujemy w oparciu o strzelania dynamiczne, sportowo-taktyczne z elementami strzelectwa bojowego przydatnymi do celów obronnych. W ofercie znajdziemy zarówno pojedyncze zajęcia jak i kilkudniowe kursy strzeleckie. System szkolenia stworzony wg filozofii „od zera do Master Shootera”, przeznaczony jest dla strzelców i instruktorów będących zarówno na poziomie podstawowym jak i zaawansowanym. To również szansa zostania kompleksowym instruktorem z szerokim wachlarzem umiejętności metodycznych i strzeleckich.

PROWADZĄCY

Instruktorzy prowadzący to m.in. byli oficerowie, szkoleniowcy i dowódcy pododdziałów z jednostek specjalnych. Posiadana przez Nich ogromna wiedza merytoryczna, doświadczenie i umiejętności zostały nabyte w realnej walce, dowodzeniu, selekcjonowaniu i szkoleniu przyszłych komandosów. To absolwenci zagranicznych kursów strzeleckich i taktycznych, posiadający szerokie uprawnienia w dziedzinie strzelectwa i pracy z bronią.

CELE SZKOLENIOWE STRZELCA

SHOOTER/STRZELEC-10 GOALS
1.Safety/Bezpieczeństwo
2.Accuracy/Celność
3.Speed/Szybkość
4.Multitargets engagement/Rażenie wielu celów
5.Dynamic/Dynamika
6.Coordination/Koordynacja
7.Strength/Wytrzymałość
8.Stability,mobility,balance/Stabilność, mobilność, balans
9.Ergonomics of movements/Ergonomia ruchów
10.Use to hide/,,Użyj aby ukryć”

CELE SZKOLENIOWE INSTRUKTORA

SHOOTER-INSTRUCTOR/STRZELEC-INSTRUKTOR-20 GOALS

10 Goals Shooter/10 celi strzelca
11.Safety vs Efficiency/Bezpieczeństwo a efektywność
12.Teaching methodology/Metodyka nauczania
13.Presence/Prezencja
14.Proper verbiage/Właściwe słownictwo
15.Huge drills workshop/Bogaty warsztat ćwiczeń
16.Creating Drills/Tworzenie ćwiczeń
17.Training consultancy/Doradctwo szkoleniowe
18.Customization process/Dostosowywanie  szkoleń do odbiorców
19.Video analysis/Analiza video
20.Teaching support equipment/pomoce dydaktyczne

INFORMACJE DODATKOWE

UWAGA: Każdy kurs kończy się egzaminem dopuszczającym do kolejnego poziomu. Dopuszcza się możliwość zapisania na kursy medium, hard i real condition po uprzednim zaliczeniu egzaminów dopuszczających w trybie indywidualnym np. w ramach organizowanych przez nas szkoleń 1 dniowych.

Masz pytania?

Skontaktuj się z Naszym specjalistami.

Wrocław +48 509 425 475
Warszawa +48 506 151 390
damianmatkowskitc@gmail.com
wojciechlacny.pl@gmail.com