FORMULARZ ZAPISU DO TST

Formularz jest przeznaczony wyłącznie dla strzelców, którzy przeszli rekrutację i zostali zweryfikowani przez jednego z naszych instruktorów.

PRZED PODJĘCIEM DECYZJI SKONTAKTUJ SIĘ Z ORGANIZATORAMI ABY BYĆ PEWNYM, CZY DOKONUJESZ DOBREGO WYBORU I CZY SĄ WOLNE MIEJSCA W DANYM TEAMIE.

podaj numer decyzji pozwolenia na broń

wpisz numer patentu

Wpisz imię i nazwisko a podpis złożysz własnoręcznie na pierwszym szkoleniu.