OD ZERA DO MASTERSHOOTERA

PROGRAM SZKOLENIOWY TST

Poprzez program OD ZERA DO MASTERSHOOTERA szkolimy członków teamu na wszechstronnych strzelców posiadających wybrane umiejętności komandosa i sportowca. Ze sportu czerpiemy optymalizację i inteligencję ruchową a z jednostek specjalnych niezawodne i pewne techniki sprawdzające się w każdych warunkach.

Program jest podzielony ze względu na poziom zaawansowania na trzy poziomy – EASY, MEDIUM i HARD oraz pod względem typu broni na dwa bloki – PISTOL i RIFLE. Każdy z etapów jest zakończony egzaminem. Ostatnim łaczącym wszystkie umiejętności etapem szkolenia jest REAL CONDITION. Ten etap nigdy się nie kończy.

PISTOL DYNAMIC SHOOTING EASY CONDITION

Celem tego poziomu szkolenia jest opanowanie skutecznego strzelania w łatwych warunkach i sytuacjach, do jednego celu.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • warunki bezpieczeństwa i praktyczne zasady pracy z bronią;
 • podstawowa konfiguracja sprzętu;
 • procedura kontroli broni i osprzętu przed strzelaniem;
 • praktyczne ładowanie/rozładowanie broni;
 • fundamenty strzelania z pistoletu;
 • celownik optyczny – teoria i praktyka;
 • zerowanie/przystrzeliwanie celownika;
 • ogień pojedyńczy i wielostrzały;
 • zasadnicze postawy strzeleckie;
 • różne formy gotowości;
 • krótki i średni dystans do celu;
 • praca na kaburze : ciąg kaburowy;
 • dobycie, przeładowanie, strzał;
 • płynność i optymalizacja podstawowych czynności 360 stopni;
 • praca z timerem – umiarkowane tempo strzelania;
 • płynna wymiana magazynka;
 • usuwanie podstawowych zacięć;
 • składanie i rozkładanie broni oraz podstawowa obsługa broni po strzelaniu;
 • egzamin praktyczny do celów fotograficznych z „niewidoczną” strefą rekomendowanych trafień ALFAOPS.

PISTOL DYNAMIC SHOOTING MEDIUM CONDITION

Celem tego poziomu szkolenia jest opanowanie strzelania w trudnych warunkach i sytuacjach do maksymalnie dwóch celi jednocześnie.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • zaawansowana konfiguracja sprzętu;
 • podstawy balistyki;
 • potwierdzanie „zera”;
 • strzelanie przy braku stabilizacji;
 • stabilność/mobilność/balans;
 • zwroty z bronią we wszystkich strzeleckich;
 • postawy wymuszone;
 • praca za podstawowymi ukryciami;
 • strzelanie przy braku stabilizacji „flouting proces”;
 • celność i szybkość w strzelaniu do 2 celi – praca z timerem;
 • krótki, średni i daleki dystans do celu;
 • wymiana magazynka w różnych postawach;
 • strzelanie w stacyjkach (ruch-zatrzymanie-strzał);
 • wybrane zwroty w języku angielskim – proper verbiage;
 • egzamin praktyczny do celów fotograficznych z „niewidoczną” strefą rekomendowanych trafień ALFAOPS.

PISTOL DYNAMIC SHOOTING HARD CONDITION

Celem tego poziomu szkolenia jest skuteczne strzelanie w bardzo trudnych warunkach i sytuacjach, do wielu celi.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • opracowanie mapy broni – balistyka w praktyce;
 • strzelanie w ruchu;
 • strzelanie na zmęczeniu;
 • strzelanie zza trudnych ukryć w postawach wymuszonych;
 • zacięcia i ich usuwanie w reżimie czasowym;
 • celność i szybkość w strzelaniu do wielu celi – praca z timerem;
 • praca za podstawowymi ukryciami;
 • strzelanie i czynności manualne z jednej ręki;
 • strzelanie w ruchu pomiędzy ukryciami;
 • strzelanie z jednej ręki – słaba/mocna strona;
 • strzelanie na dużej odległości;
 • strzelenie w ograniczonej widoczności (strzelanie nocne);
 • wybrane zwroty w języku angielskim – proper verbiage;
 • egzamin praktyczny TC CS (Targets Creators Complete Shooter).
RIFLE DYNAMIC SHOOTING EASY CONDITION

Celem tego poziomu szkolenia jest skuteczne, dynamiczne strzelanie w łatwych warunkach i sytuacjach.

 • warunki bezpieczeństwa i praktyczne zasady pracy z bronią;
 • konfiguracja sprzętu;
 • procedura kontroli broni i osprzętu przed strzelaniem;
 • praktyczne ładowanie/rozładowanie broni;
 • praktyczne zasady i fundamenty strzelania z karabinka;
 • celownik optyczny – teoria i praktyka;
 • zerowanie/przystrzeliwanie celownika; ogień pojedyńczy i wielostrzały; zasadnicze postawy strzeleckie;
 • różne formy gotowości;
 • różny dystans do celu;
 • prosty ruch, bieg, strzał;
 • przeładowanie, strzał;
 • płynność i optymalizacja podstawowych czynności 360 stopni w postawie stojącej i klęczącej;
 • praca z timerem;
 • płynna wymiana magazynka;
 • strzelanie ze zmianą postawy strzeleckiej;
 • usuwanie podstawowych zacięć;
 • egzamin praktyczny do celów fotograficznych z „niewidoczną” strefą rekomendowanych trafień ALFAOPS.
RIFLE DYNAMIC SHOOTING MEDIUM CONDITION

Celem tego poziomu szkolenia jest skuteczne dynamiczne strzelanie w trudnych warunkach i sytuacjach.


ZAKRES TEMATYCZNY:

 •  zaawansowaną konfiguracją sprzętu;
 • podstawy balistyki;
 • proces potwierdzania „zera”;
 • strzelanie z zachowaniem stabilności, mobilności i balansu;
 • zwroty z bronią w ruchu;
 • postawy wymuszone;
 • pracę za podstawowymi ukryciami;
 • pracę na różnym nierównym podłożu;
 • celność i szybkość w strzelaniu do 2 celi jednocześnie;
 • praca z timerem;
 • krótki, średni i daleki dystans do celu;
 • wymianę magazynka w różnych postawach wymuszonych;
 • strzelanie w łatwym ruchu;
 • wybrane zwroty w języku angielskim –proper verbiage ;
 • egzamin praktyczny do celów fotograficznych z „niewidoczną” strefą rekomendowanych trafień ALFAOPS
RIFLE DYNAMIC SHOOTING HARD CONDITION

Celem tego poziomu szkolenia jest skuteczne dynamiczne strzelanie w bardzo trudnych warunkach i sytuacjach do wielu celów.


ZAKRES TEMATYCZNY:

 • opracowanie mapy broni;
 • balistyka w praktyce;
 • strzelanie w ruchu;
 • strzelanie na zmęczeniu;
 • strzelanie na dużej odległości;
 • postawy strzeleckie z brakiem stabilizacji;
 • strzelanie zza trudnych ukryć w postawach wymuszonych;
 • nieoczekiwane zaciecia i ich usuwanie w reżimie czasowym;
 • celność vs szybkość w strzelaniu do wielu celi;
 • praca z tajmerem;
 • strzelanie i czynności manualne z jednej ręki;
 • strzelanie ze słabej strony za nietypowych ukryć;
 • strzelenie w ograniczonej widoczność/nocne;
 • wybrane zwroty w języku angielskim – proper verbiage;
 • egzamin praktyczny do celów fotograficznych z „niewidoczną” strefą rekomendowanych trafień ALFAOPS.

REAL CONDITION

Celem tego poziomu szkolenia jest skuteczne strzelanie w małym zespole, w realnych warunkach, zza realnych ukryć, w realnych sytuacjach do wielu celi.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 •  ubiór codzienny „low pro”;
 •  strzelanie w bardzo bliskim kontakcie – walka wręcz;
 • strzelanie w zespole 2-3 osobowym;
 • ewakuację ze strefy zagrożenia;
 • strzeleckie procedury z rannym;
 • strzelanie zza ukryć infrastruktury miejskiej;
 • wykorzystanie pojazdu;
 • strzelanie w pomieszczeniach;
 • strzelania nocne z użyciem różnych latarek;
 • zacięcia broni z zaskoczenia;
 • wybrane zwroty w języku angielskim – proper verbiage.