OD ZERA DO MASTERSHOOTERA

PROGRAM SZKOLENIA TARGETS CREATORS 

Poprzez program OD ZERA DO MASTERSHOOTERA szkolimy wszechstronnych, wielozadaniowych strzelców posiadających wybrane umiejętności komandosa i sportowca. Ze sportu czerpiemy optymalizację i inteligencję ruchową a z jednostek specjalnych i służb mundurowych niezawodne i pewne techniki sprawdzające się w każdych warunkach.

 

Program jest realizowany na różnych poziomach zaawansowania opartych o trudności wynikające z warunków strzelań – z ang. CONDITION (warunki)  – ZERO, EASY, MEDIUM , HARD CONDITION. Każdy etap dodatkowo zawiera szkolenia i strzelania specjalistyczne typu REAL Condition (w warunkach – easy/medium/hard). REAL CONDITION charakteryzuje się urealnionymi i zmiennymi  sytuacjami, ukryciami, celami strzeleckimi i innymi trudnościami. Obejmuje  on pracę na dwóch jednostkach broni oraz sytuacyjne strzelania grupowe.

EGZAMINY TC

Każdy z poziomów (CONDITION) jest zakończony certyfikowanymi egzaminami Targets Creators. Egzaminy każdego poziomu nakładają się na siebie warstwa po warstwie. Jest ich kilka na każdym poziomie i obejmują pistolet, karabinek oraz strzelania specjalistyczne.

Cały program realizowany jest w okresie 4-5 lat co najmniej jak studia ze strzelectwa. Strzelcy po zakończeniu całego poziomu otrzymują specjalne odznaczenia – PATCHE TC oraz Certyfikaty potwierdzające zaliczenie zdanego poziomu.

INITIAL SHOOTING ZERO CONDITION – ZC

Celem tego poziomu szkolenia jest zapoznanie strzelca z fundamentami strzelania oraz opanowanie podstaw dotyczących skutecznego i bezpiecznego posługiwania się bronią. Zero condition to poziom podstawowy, podczas którego strzelec uczy się pracy na broni bez presjibodźców i czynników zewnętrznych takich jak: czas, presja otoczenia, rywalizacja, itp.

DYNAMIC SHOOTING EASY CONDITION – EC

Celem tego poziomu jest opanowanie wymagającego i dynamicznego strzelania w łatwych warunkach i sytuacjach strzeleckich

EC to poziom średniozaawansowany, który obejmuje strzelania dynamiczne, gdzie strzelec poza podstawowymi technikami zmaga się już z precyzyjnym strzałem pojedynczym, wielostrzałem, presją czasu czy pracą 360 stopni. Cały proces kształtowania zapisu wzorca ruchowego w pamięci szkolonych odbywa się poprzez nauczanie odpowiednich procedur bezpieczeństwa, pracy zespołowej na torach strzeleckich oraz wdrażanie umiejętności optymalizacji sportowych ruchów i niezawodności technik wojskowych. Wraz z postępem, na tym poziomie, strzelec zdobywa większą pewność siebie, samokontrolę i spójność w strzelaniu. Poziom EC to moment, w którym strzelec może zacząć myśleć o uczestnictwie w zawodach strzeleckich, gdzie może sprawdzić swoje umiejętności z innymi zawodnikami.

Na tym poziomie urealniamy warunki (Real Condition) poprzez zadania strzeleckie na dodatkowych szkoleniach tematycznych np. CQB (strzelanie w shooting house).

TACTICAL SHOOTING MEDIUM CONDITION – MC

Celem tego poziomu szkolenia jest opanowanie strzelań taktyczno-sportowych w trudnych warunkach i sytuacjach.

MC to poziom zaawansowany obejmujący sportowo-taktyczne strzelania, podczas których strzelec uczy się dynamiki przemieszczania, optymalizacji i ergonomii ruchów oraz opanowuje umiejętność strzelania w ruchu.  Zasadnicze elementy tego poziomu to praca w wymuszonych postawach strzeleckich, za ukryciami w różnym dystansie oraz w warunkach nocnych z użyciem oświetlenia na broni.

Urealniamy warunki strzelania (Real Condition) tworząc zadania strzeleckie dla kilku strzelcóworaz podczas szkoleń tematycznych poziomu MC.

PROFESSIONAL SHOOTING HARD CONDITION – HC

Celem tego poziomu jest opanowanie strzelań taktyczno-sportowych w bardzo trudnych warunkach i sytuacjach.

HC to poziom zaawansowany, obejmujący sportowo-taktyczne strzelania, podczas których strzelec opanowuje strzelania w ruchu kompleksowym oraz pracę w wymuszonych stabilnych i niestabilnych postawach strzeleckich. Trenujemy wielozadaniowość oraz strzelanie w czasie zmęczenia.

Realne warunki tworzymy poprzez zadania strzeleckie oparte na tzw. misjach strzeleckich i torach wielozadaniowych.