SZKOLENIA DLA SŁUŻB

SZKOLENIA DLA SŁUŻB

Bazując na doświadczeniu operacyjnym oraz szkoleniowym zdobywanym latami podczas służby w jednostce specjalnej instruktorzy Targets Creators są w stanie zapewnić kompleksowe szkolenie formacji mundurowych.

Podczas swojej służby instruktorzy TC wielokrotnie brali udział w misjach stabilizacyjnych w Iraku oraz Afganistanie, gdzie osobiście brali udział w zwalczaniu terroryzmu poprzez wykonywanie operacji specjalnych najwyższego ryzyka. Operacje te były często wykonywane wspólnie z lokalnymi poddziałami wojska oraz policji, które wcześniej zostały przez nas przygotowane i wyszkolone zarówno pod względem taktycznym jak i strzeleckim. Byliśmy odpowiedzialni za szkolenie oraz współdziałanie z min. słynnym afgańskim pododdziałem PRC „Afgańskimi Tygrysami” oraz afgańską kontterorystyczną jednostką szczebla narodowego ATF 444.

Oferta szkoleniowa skierowana jest do żołnierzy oraz funkcjonariuszy, którzy pragną podnieść swoje umiejętności z procesu planowania, taktyki oraz strzelania. Instruktorzy TC mają odpowiednie umiejętności do sprawdzenia zdolności posiadanych przez pododdział, opracowania dla niego taktyki, procedur oraz procesu szkolenia, a także wprowadzenia nowych zagadnień taktycznych. Dodatkowo, oferujemy opracowanie programu szkolenia, strzelań oraz dokumentacji szkoleniowej dostosowanych do specyfiki szkolonego poddziału, jego możliwości szkoleniowych i materiałowych oraz posiadanej infrastruktury szkoleniowej.

Instruktorzy TC posiadają szerokie doświadczenie z zakresu przygotowania poddziałów wyznaczonych do pełnienia zadań poza granicami kraju w ramach misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Wielokrotnie szkolili polskich żołnierzy z procedur oraz taktyk stosowanych podczas konfliktu niesymetrycznego, w kontakcie z bardzo wymagającym przeciwnikiem.