WSPIERAMY AK

WSPIERAMY ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Angażując się w Światowy Związek Żołnierzy AK staramy się o przetrwanie pamięci o naszych poprzednikach. Jako weterani misji bojowych czujemy się spadkobiercami tej tradycji i z radością, na prośbę ostatnich żyjących kombatantów przejmujemy od nich misję Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, którą jest szerzenie wiedzy i utrwalanie pamięci o AK.

Nasza kadra składa się z oficerów jednostek specjalnych Wojska Polskiego, którym w czasie służby wpojono silne przywiązanie do tradycji AK. Wówczas aktywnie angażowaliśmy się w kultywowanie pamięci po naszych poprzednikach np. z oddziałów PARASOL, MIOTŁA, gościliśmy w jednostkach kombatantów, zakładaliśmy sale tradycji, byliśmy stałymi uczestnikami wydarzeń upamiętniających walki zbrojne i historyczne operacje specjalne AK.

Teraz, gdy działamy na rynku cywilnym staramy się kontynuować również ten aspekt bycia żołnierzem WP. Cieszy nas, że pasja do strzelectwa sportowo-taktycznego strzelców TC to nie tylko hobby, ale również patriotyzm. Poprzez nasze szkolenia staramy się też popularyzować proobronność i apolityczny patriotyzm a sporty strzeleckie i szkolenia militarne bardzo nam w tym pomagają.

W szeregach teamów strzeleckich TC są zarówno cywile jak i przedstawiciele służb mundurowych, którzy tworzą jeden mocny zespół. Mamy ogromną satysfakcję, iż dzięki naszym szkoleniom różne środowiska oraz osoby o często odmiennych światopoglądach potrafią się zintegrować dla wspólnego celu jakim jest obronność naszego kraju.

Wspierając działalność Okręgu ŚZŻAK III Obszaru Lwowskiego im. „Orląt Lwowskich” rozpoczelismy m.in. projekt naszych strzeleckich „Campów TC” – czyli kilkudniowych szkoleń terenowych upamiętniających misje specjalne żołnierzy AK w formie rekonstrukcji wydarzeń przeniesionych we współczesne realia.

W programy tych szkoleń zawsze wplatamy tzw. taktyczne tło historyczne – w trakcie zimowego „Campu TC” w 2023 r. zrealizowaliśmy rekonstrukcję przeprowadzonej w 1944 roku przez Batalion Parasol „Akcji Koppe”. Artykuł o tym wydarzeniu pojawił się m.in. krajowym miesięczniku Biuletyn informacyjny ŚZ Żołnierzy AK. Szkoląc dorosłych i młodzież jednocześnie prowadzimy też edukację i kultywujemy pamięć o bohaterach Armii Krajowej.

22 sierpnia 2021 r. mjr rez Damian Matkowski oraz mjr rez. Maciej Malecki wstąpili w szeregi ŚZŻAK.

21 sierpnia 2022 r. na rynku w Trzebnicy odbyły się obchody 102 rocznicy Święta Pułkowego 9-Pułku Ułanów Małopolskich z Trembowli. W tym dniu również nastąpiło wmurowanie aktu erekcyjnego pod utworzenie Muzeum Armii Krajowej w trzebnickim Ratuszu oraz wręczanie odznaczeń. Decyzją Kapituły jednym z odznaczonych został mjr rez. Maciej Malecki, któremu wręczono Medal za zasługi dla ŚZŻAK przyznawany za wybitne działania w dziedzinie rozpowszechniania wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, SZP-ZWZ-AK oraz za zasługi w zadaniach realizowanych na rzecz Bohaterów.

Camp TC Zima 2023 r. Kraków. Strzelcy TC w czasie uwspółcześnionej, przeniesionej w dzisiejsze realia rekonstrukcji „Akcji Koppe” z 1944 r. zakończonej złożeniem kwiatów pod upamiętniającym ją pomnikiem. Szkolenie zostało przeprowadzone pod patronatem Ogólnopolskiego Okręgu ŚZŻAK III Obszaru Lwowskiego im. „Orląt Lwowskich” a uczestnicy z dumą nosili opaski AK w trakcie rekonstrukcji. Chcemy, aby członkowie TEAMÓW zasilali szeregi ŚZŻAK budując siłę związku i kultywując pamięć o AK.

28 listopada 2022 r. mjr rez. Damian Matkowski został wybrany na wiceprezesa Ogólnopolskiego Okręgu ŚZŻAK III Obszaru Lwowskiego im. „Orląt Lwowskich”.

Podczas obchodów Święta Niepodległości w Oleśnicy, w 2023 r. strzelcy TST TC uczestniczyli w uroczystym odsłonięciu pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego. Podczas uroczystości mjr rez. Damian Matkowski „Matka” otrzymał odznaczenie pamiątkowe „Za zasługi dla ŚZŻAK” nadane mu przez Prezesa Ogólnopolskiego Okręgu ŚZŻAK III Obszaru Lwowskiego im. „Orląt Lwowskich”.